מחשבון פיבונאצי
מגמת עליה
גבוה (b)
נמוך (a)
מותאם (c)
רמות נסיגה
0% (b)
23.6%
38.2%
50%
61.8%
76.4%
100% (a)
138.2%
הרחבה
261.8%
200%
161.8%
138.2%
100%
61.8%
50%
38.2%
23.6%
מגמת ירידה
גבוה (a)
נמוך (b)
מותאם (c)
רמות נסיגה
138.2%
100% (a)
76.4%
61.8%
50%
38.2%
23.6%
0% (b)
הרחבה
23.6%
38.2%
50%
61.8%
100%
138.2%
161.8%
200%
261.8%